OTP Mobil Kft. adattovábbítási nyilatkozat

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Dakota Design Home Kft. (2890 Tata, Szegfű utca 23.) adatkezelő által a https://dakotadesign.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Vásárló vezetékneve,
  • Vásárló keresztneve,
  • Lakhelyének címe,
  • Telefonszáma,
  • Email címe.

Nagy szeretettel üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy minket tisztel meg bizalmával vásárlása során.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

A jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a rendelkezésére állunk.

A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (dakotadesign.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Dakota Design Home Kft.

Székhely: 2890 Tata, Szegfű utca 23.
Levelezési cím: 2890 Tata, Szegfű utca 23.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 11-09-026147
Adószám: 26337658-2-11
Képviselő: Zombori Adrienn, Zombori Alexandra
Telefonszám: +36/20 424 7414, +36/20 387 6115
E-mail: hello@dakotadesign.hu
Honlaphttps://dakotadesign.hu
Bankszámlaszám: 117440047-27094242

Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Different Fejlesztő Kft.
Székhely: 9022 Győr, Apáca u. 51.
Elérhetőség: hello@different.hu

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2018. április 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt tizenegy nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webáruháznak –, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webáruház tartalmának megtekintésére, a szolgáltatások igénybevételére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztése tekintetében. Tilos a Webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Megvásárolható termékek és vételáruk

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő bruttó árak, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, jellemzőit, a termékekről illusztrációt jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített illusztrációk eltérhetnek a valóságostól. Nem vállalunk felelősséget a Webáruházban megjelenő illusztráció és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. A termékek akciós Webáruház bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal a kikötéssel, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A vásárlás menete

Regisztráció

A Webáruházban lehetőség van regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A regisztráció a főoldalon található Belépés/Regisztráció menüpont alatt lehetséges, az ott található adatlapok kitöltésével.

A regisztráció során egy felhasználónevet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, amelyek használatával a későbbiekben is be lehet lépni a Webáruházba. Ezeken kívül még a Vásárló szállítási és számlázási adataira, valamint egy valódi e-mail cím megadására van szükség.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.

A Felhasználó a Webáruházba történő regisztrációjával a Dakota Design Home Kft. Webáruház általános szerződési feltételeit (ÁSZF) elfogadja.

A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációja során megadott személyes adatait marketingcélokra (pl. hírlevél küldése) a Szolgáltató felhasználhatja.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A szerződés létrejötte

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelését csak a Webáruházon keresztül adhatja le.

A megrendelés időpontja az, amikor a Vásárló a megrendelését a Webáruházon keresztül eljuttatja a Szolgáltatóhoz.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 08:00 órától 16:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben azonban az a munkaidő lejárta után történik, a megrendelés az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását a hello@dakotadesign.hu e-mail címre küldött levélben kérheti.

A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti a Szolgáltató részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.

Megrendelés esetén a Szolgáltató és a Vásárló között a szerződés csak akkor jön létre, ha a megrendelést a Szolgáltató az általa küldött visszaigazoló e-mail-ben elfogadja.

A Szolgáltató – mint ajánlattevő – ajánlati kötöttségének ideje megegyezik a jelen ÁSZF-ben meghatározott, a Szolgáltató által vállalt maximális szállítási határidővel.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés a Szolgáltató által vállalt ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A Szolgáltató ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek tekinti és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – a rendszeréből törli.

A szerződés teljesítése, szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek

A szerződés teljesítésének határideje a megrendelés visszaigazolásának időpontjától számított tizennégy munkanap.

A vételár és a szállítási díj kényelmes és biztonságos online-kiegyenlítését a Barion Payment Zrt., valamint a Simple Pay Online Fizetési Rendszer biztosítja. A Vásárló bankkártyájának adatai az áruházunkhoz nem jutnak el. Mindkét rendszer ötféle kártyatípust fogad el:

  • MasterCard,
  • Visa,
  • Visa Electron,
  • Maestro és
  • American Express.

A vételár és a szállítási díj megrendeléskor történő kiegyenlítésén kívül lehetőség van a megrendelés utánvéttel történő készpénzes kifizetésére is, amely a megrendelés értékétől és a szállítási díjtól függetlenül bruttó 600Ft többletköltséggel jár a Vásárló terhére. Ebben az esetben a szállítmányért fizetendő összeget a futár veszi át kézbesítéskor. Amennyiben a Vásárló kifejezetten ezt a legkevésbé költséges szokásos fizetési módtól eltérő fizetési módot választja, akkor elállás esetén a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A termékek szállítási határideje a megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb tizennégy munkanap. Amennyiben a kiszállítás ezen határidőn belül nem tud megvalósulni, a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.

A házhozszállítás díjai a következők: Amennyiben a megrendelés teljes összege nem haladja meg a bruttó 25.000 Ft-os értékhatárt, úgy a házhozszállítás díja bruttó 2.500 Ft, amennyiben a megrendelés összege meghaladja a 25.000 Ft-ot, akkor a házhozszállítás díjmentes. A házhozszállításhoz a termékeket a Szolgáltató munkatársa csomagolja be, amely szolgáltatásért külön díj nem kerül felszámításra.

A Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el!

Valamennyi házhoz szállított termékek vételárát, valamint az egyéb járulékos költségeket tételesen tartalmazó – ÁFÁ-s számlát elektronikusan küldjük.

A szerződéstől való elállás

FOGYASZTÓ FOGALMA: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Webáruházon keresztül történő termékvásárlás esetén a fogyasztónak minősülő Vásárlót az Elállási/Felmondási Tájékoztatónkban (az 1. számú. mellékletben) foglaltak szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Vásárló ezt a jogát a 2. számú mellékletben található nyilatkozatminta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Vásárló az indokolás nélküli elállási jogát a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja, feltéve, hogy a termék sértetlen és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést követően is alkalmas.

A szerződéstől való elállás esetén a Vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb a termék kézhezvételtől számított huszonnyolc napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt igazolhatóan elküldi.

A termék visszaküldésének közvetlen költségei a Vásárlót terhelik.

A Vásárló felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Szavatosság

A szavatosságról szóló tájékoztató a 3. számú mellékletben áll a megrendelők rendelkezésére.

A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének a bizonyítása (pl. számlával). A Szolgáltató a bejelentett szavatossági igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez való fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A panaszkezelés rendje

A Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Kapcsolat menüpontban található e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Webáruházunk harminc napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Vásárló panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.
GPS-koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

A panasz elutasítása esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti:

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06 34 513 027
Fax: 06 34 316 259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Kapcsolat

A Kapcsolat menüpontban megtalálja a pontos címünk, e-mail címünk és telefonszámunk. Ezen az elérhetőségeken jelezheti egyéni kifogásait és kérhet információt a kívánt termékekről, valamint a rendeléséről.

A két fél között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető egyenértékűnek az írásban foglalt szerződéssel, ezért a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben és a későbbi kapcsolattartásban a magyar a használt nyelv.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk. A termékek leírásai csak tájékoztató jellegűek, nem mindig tartalmaznak minden információt.

Adatvédelem

A Webáruház üzemeltetésével összefüggésben a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.

A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához, valamint a vásárlásról kiállított ÁFÁ-s számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően a Webáruház erre alkalmas felületén érvényes adatait megadja.

A regisztráció során a Vásárló által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, amelyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, amely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráció során kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat rögzíti.

A Vásárló a regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát a hello@dakotadesign.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján bármikor töröljük.